Geen verwarring over vergoeden AED

2016_elektroden_small
Recent verscheen in de media een bericht over het vergoeden van
de kosten die gemoeid zijn met het vervangen van de zogenaamde elektroden
(plakkers) na een inzet van een AED bij een reanimatie.
Sinds een aantal jaren vergoedt Oisterwijk Heartsafe deze kosten voor de AED’s die
zij beheert. Het is een standaard gegeven dat, indien de eigenaar van de betreffende
AED hiertoe een verzoek doet, Oisterwijk Heartsafe de kosten voor haar rekening neemt. Met name vinden wij het belangrijk dat wij degene die een reanimatie heeft gedaan, na deze ingrijpende en heftige gebeurtenis, niet willen vragen om de kosten voor ons terug te vragen bij de ziektekostenverzekeraar.

Lees hier het betreffende artikel….

Geef een reactie