ANBI

ANBI-logoStichting Oisterwijk Heartsafe
De stichting is opgericht op 18 april 2007.
RSIN/Fiscaal nummer: 8178 90 245
KvK-nummer: 18.088333
Secretariaat: Dieze 81, 5061NW Oisterwijk
E-mail: info@oisterwijkheartsafe.nl

Locatie
Postadres:
Dieze 81, 5061NW Oisterwijk

Bestuur 
Jos Widdershoven Voorzitter
Ad Linthorst Secretaris
Jan van Lith Penningmeester
Marc Snels Bestuurslid (Opl.)
Raymond van der Heijden Bestuurslid (PR)
Nel Blessing Bestuurslid (Alg.)
Maureen Hekker Bestuurslid (Alg.)

Doelstelling
Stichting Oisterwijk Heartsafe (SOH) is in 2007 opgericht met de volgende statutaire doelstellingen:
a. het voorkomen, identificeren en bestrijden van hart- en vaatziekten in de woonkernen van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom met bijzondere aandacht voor het probleem van plotse hartdood, middels het inzetten van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s);
b. de voorwaarden scheppen om ervoor te zorgen dat er binnen 6 minuten (loop)afstand een AED beschikbaar is om daarmee het probleem van plotse hartdood te verminderen en ook onder de aandacht te brengen. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Missie & Activiteiten
De missie van de Stichting is het heartsafe maken en houden van de woonkernen van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.
Concreet komt dit tot uiting in de volgende activiteiten:
a. zorg dragen dat er voldoende AED’s beschikbaar komen en blijven in alle woonkernen van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom om te voldoen aan het 6 minuten criterium (met uitzondering van een aantal dunbevolkte buiten¬gebieden);
b. periodiek verzorgen van reanimatietrainingen en herhalingscursussen, zodat in de woonkernen van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom voldoende inwoners zijn opgeleid om ingeval van een hartstilstand beschikbaar te zijn om binnen 6 minuten te kunnen aanvangen met reanimatie¬handelingen, waarbij ze gebruik kunnen maken van een AED;
c. informeren van de inwoners van de woonkernen van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom over de activiteiten van de Stichting, waarbij de aanwezigheid van AED’s en het nut hiervan onder de aandacht wordt gebracht.

Beloningsbeleid
De bestuurders en medewerkers van de Stichting ontvangen geen beloning. Zij verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
De door de Stichting opgeleide burgerhulpverleners ontvangen eveneens geen beloning.

Financiële verantwoording en jaarverslag
De financiële verantwoording over de meest recente boekjaren is hieronder te vinden.
Nadat u de gewenste link hebt aangeklikt wordt een PDF-bestand aangemaakt.

Boekjaar 2020
Boekjaar 2021
Boekjaar 2022
– Boekjaar 2023

Donaties
Donaties kunnen worden gestort op rekening NL89 RABO 0132 9634 34 ten name van Stichting Oisterwijk Heartsafe.
Als u ons vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Rekenvoorbeeld: schenkt u ons bruto 202 euro per jaar, dan is de teruggave van de belastingdienst 82 euro per jaar en betaalt u netto 120 euro per jaar. Deze periodieke gift moet wel vastgelegd worden in een onderhandse overeenkomst. U kunt de Overeenkomst Periodieke Gift downloaden bij de Belastingdienst of contact met ons opnemen opdat wij dat voor u doen.