Kennismaking

Het bestuur en de technische commissie bestaat uit vrijwilligers.
Onderstaand stellen zij zich kort aan u voor.Sedert de oprichting ben ik voorzitter van Oisterwijk Heartsafe. Ik werk als cardioloog in het ETZ TweeSteden ziekenhuis in Tilburg, poli in Waalwijk en Oisterwijkkliniek. Het belang van een goed AED netwerk met voldoende vrijwilligers is zeer groot omdat de aanrijtijd van de ambulance in de gemeente nog steeds te lang is in het geval van een hartstilstand. Ik ben er trots op dat inmiddels Oisterwijk inmiddels ‘heartsafe’ is dankzij een zeer enthousiaste groep vrijwilligers.
Jos Widdershoven, voorzitterIn 2009 werd ik gevraagd om een informatieve website voor Oisterwijk Heartsafe te bedenken en te maken (de huidige website) en vrij snel daarna kwam de functie van secretaris beschikbaar welke rol ik goed bij mij vond passen. Ook voer ik al een aantal jaren de vrijwilligers- en cursusadministratie. Ik werk momenteel bij printshop HT Repro hier in Oisterwijk. Het geeft een goed gevoel een dragende rol te hebben bij het onderhouden en verder uitbouwen van onze missie Oisterwijk ‘heartsafe’ te houden.
Ad Linthorst, secretarisGedurende mijn hele leven heb ik me al als vrijwilliger ingezet bij diverse maatschappelijke en sociale verenigingen, vaak als penningmeester. Mijn financiële ervaring heb ik opgedaan bij de ABN Bank en Interpolis, waarna ik sinds medio 2000 als zelfstandig interim-manager ben gaan opereren. Toen ik begin 2019 gevraagd werd om mijn kennis en ervaring ook in te zetten voor Oisterwijk Heartsafe, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Door het behartigen van de financiële activiteiten, hoop ik dat de échte vrijwilligers zich volledig kunnen focussen op het eigenlijke doel van de Stichting: het heartsafe houden van Oisterwijk.
Jan van Lith, penningmeesterIk was in de periode 1994-2024 huisarts in Moergestel. Het werk van de Stichting is van groot belang. Vanuit de praktijk weet ik dat de overlevingskans van een reanimatiepatiënt enorm toeneemt bij een snel gestarte reanimatie. De 6 minutengrens kan alleen gerealiseerd worden door lokale inzet van apparatuur en voldoende, goed opgeleide, vrijwilligers. Vandaar dat ik graag de kern Moergestel mede vertegenwoordig in de stichting Oisterwijk Heartsafe.
Nel Blessing, bestuurslid


.
Mijn taak is vanaf het eerste uur gericht op communicatie met de inwoners van Oisterwijk via de website, social media (Facebook) en contacten met de lokale en regionale pers. Voorts probeer ik als ondernemer, andere ondernemers in de gemeente enthousiast te maken voor sponsoring / fondsenwerving en heb ik het verleden meegeholpen met het aan de zijlijn organiseren van lezingen met topsprekers in de Tiliander. Ik zit namens de EHBO-vereniging Oisterwijk in het bestuur sedert de oprichting. In het dagelijkse leven ben ik makelaar van beroep. Ik vind het leuk en interessant om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan onze missie in mijn werkgebied.
Raymond van der Heijden, bestuurslidMijn taak binnen het bestuur richt zich met name op de opleidingen. Het doen laten slagen van dit project hangt sterk af van het belang dat de Oisterwijkers er van inzien. Gelukkig gaat het nog steeds meer leven onder een steeds grotere groep mensen. Wij hebben nog heel veel opgeleide vrijwilligers nodig en daar wil ik mij voor inzetten.
Beroepshalve ben ik tandarts. Ook ben ik bestuursvrijwilliger binnen het Nederlandse Rode Kruis afd. Oisterwijk- Haaren. Verder ben ik bevoegd EHBO docent.
Marc Snels, bestuurslidVanaf 2010 heb ik zitting genomen in het bestuur van Stichting Oisterwijk Heartsafe. Samen met huisarts mevr. P. Blessing-van Luijt vertegenwoordigen wij Moergestel in het bijzonder. Ikzelf ben voorzitter van E.H.B.O.vereniging St.Christoffel. Moergestel is ook heartsafe voor zowel de AED-locaties als het aantal vrijwilligers om bij hart stilstand te kunnen reanimeren. Moergestel heeft een dichte dekking voor wat betreft aantal AED’s en vrijwilligers. Ik ben gestopt als actief bestuurslid met ingang van 1 december 2023,
Jan Zoontjens, ex-bestuurslidIn 2009 had ik me via Oisterwijk Heartsafe opgeven voor een cursus reanimatie en AED-gebruik en voor ik het wist was ik verantwoordelijk voor de vrijwilligersadministratie. Mijn rol is momenteel die van algemeen bestuurslid en ik vertegenwoordig de woonkern Moergestel; ik ondersteun op diverse terreinen. In het dagelijks leven werk ik in de gemeente Eindhoven bij de afdeling bouw- en milieuvergunningen en ben daar ook BHV-er. Het is voor iedereen belangrijk om te kunnen reanimeren en gebruik te kunnen maken van de AED. Ik zet me er graag voor in om dit mede mogelijk te maken.
Omdat de periodieke controles van al onze AED’s arbeidsintensief is werd er begin 2024 binnen ons bestuur gezocht naar een extra TC-lid om voor Moergestel deze taak op zich te nemen. Het leek me zinvol en erg leuk om de doen en nu verzorg ik de controles van de Moergestelse AED’s na een alarmering en de halfjaarlijkse controles
Maureen Hekker, bestuurslid


2014_hva_small
Als (ex-) ambulance verpleegkundige en daarnaast eigenaar van Cordiality Care heb ik in een vroeg stadium mijn visie mogen geven over de praktische invulling van Oisterwijk Heartsafe. Een van de belangrijkste aspecten wat is gerealiseerd, is de alarmering en de nazorg. Nu Oisterwijk ‘heartsafe’ is, is de focus verlegd naar het zo optimaal mogelijk operationeel houden van de AED-systemen die wij beheren. Ik coordineer daarbij de Technische Commissie waar ik ook zelf deel van uitmaak.
Henk van Aert, adviseur en lid Technische CommissieIn juli 2013 werd ik benaderd of ik er iets voor voelde om de Technische Commissie te willen ondersteunen. Ik ben werkzaam bij Philips Healthcare in Best. Als reserve TC-lid kan ik technisch ondersteunen bij problemen indien de overige 3 TC-leden hiertoe geen mogelijkheid hebben. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen aan deze mooie stichting.
Berrie Timmermans, oproepbaar voor de Technische CommissieVeel Oisterwijkers kennen mij in diverse hoedanigheden. Onder andere heb ik met mijn bedrijf veel mensen verhuisd maar ook in een carnavaleske-omgeving kom je me vaak tegen in de organisatie en/of als handige vrijwilliger. Nadat ik het stokje binnen mijn bedrijf had doorgegeven leek het mij leuk om iets voor Oisterwijk Heartsafe te kunnen gaan doen en er bleek een vrije plek ter versterking van de Technische Commissie te zijn. Na een korte inwerkperiode verzorg ik nu samen Henk van Aert, het onderhoud aan de AED-systemen en volg ik de storingsmeldingen op. Dus de kans is dus groot dat u mij weleens tegenkomt terwijl ik bezig ben voor Oisterwijk Heartsafe.
Jan de Bresser, lid Technische Commissie