Geldigheid certificaat

Uw registratie bij HartslagNu
Het systeem “HartslagNu” stuurt 2 maanden voor het verstrijken van de einddatum van uw diploma/certificaat, een SMS of mail om u te herinneren een herhalingscursus te volgen en de geldigheid daarmee met 2 jaar te verlengen. In de praktijk blijkt nu dat na het verstrijken van de einddatum van uw diploma/certificaat, u hoogstwaarschijnlijk niet meer oproepbaar bent. Na 3 maanden vanaf het verstrijken van de geldigheid wordt u zeker als niet-oproepbaar in het systeem aangemerkt. Daarom, houd uw registratie op peil door het volgen van herhalingscursussen als u daarvoor een uitnodiging krijgt van onze vrijwilligersadministratie.keycord2014

Check zelf uw registratie
Hoe controleert en/of registreert u zich opnieuw op www.HartslagNu.nl ?
Ga naar de website www.HartslagNu.nl en log in.
Klik aan de linkerzijde van het scherm op ‘Mijn profiel’ en controleer de gegevens. Indie u de gegevens wilt aanpassen dan kiest u voor het potloodteken. Vergeet niet de wijzigingen op te slaan.

Bent u uitgeschreven, dan wordt vermeld dat u niet bekend bent in het systeem. Dat betekent dat u zich opnieuw moet registreren. Controleer bij het opleidingsinstituut (Oisterwijk Heartsafe bijvoorbeeld) waar u uw certificaat hebt behaald, ook uw gegevens. Nadat u een cursus heeft gevolgd en de gegevens invult, vult u ook de nieuwe einddatum van de geldigheid in. Volgt u de cursus bij Oisterwijk Heartsafe, dan is de geldigheidsduur van het certificaat 2 jaar. Wel geldt de verplichting om jaarlijks een herhalingscursus te volgen. Daarna drukt u onderaan de pagina op “Opslaan”.
Komt u er niet uit, dan helpen we u graag met de (her)registratie.

Nadat u een cursus heeft gevolgd bij Oisterwijk Heartsafe, hoeft u zelf niets te doen. Oisterwijk Heartsafe zorgt voor de registratie in het HartslagNu systeem. Ter bevestiging krijgt u een mail dat de registratie gedaan is.

Volgde u uw herhalingscursus elders?
Er is geen koppeling tussen opleiders en Oisterwijk Heartsafe / HartslagNu. Als u een herhalingstraining hebt gevolgd dan kunt u de datum zelf aanpassen in HartslagNu. Makkelijker voor u is het om ons even een mailtje te sturen (info@oisterwijkheartsafe.nl) waarin u uw 06-nummer, naam, geboortedatum en laatste herhalingstraining zet. Ook is het belangrijk te vermelden bij welke opleider u de training volgde. Wij passen het graag voor u aan en u krijgt een bevestiging per email.