Inzet van een AED melden

Is de AED ingezet door HartslagNu, dan dient deze altijd te worden nagekeken door een lid van de technische commissie van Oisterwijk Heartsafe. Ongeacht of de AED daadwerkelijk is gebruikt of niet. Zodra de AED uit de kast is geweest willen wij het apparaat controleren. Zet daarom de AED altijd weer terug in de kast en sluit deze goed. Om ervoor te zorgen dat uw melding zo snel mogelijk wordt opgevolgd dient u het relevante beknopte web-formulier in te vullen. Het formulier wordt direct gekoppeld via een mail aan de Technische Commissie. Om snelle opvolging te waarborgen is telefonisch doorgeven van storingen niet gewenst.

Hebt u behoefte aan een persoonlijk gesprek na een alarmering en/of reanimatie dan bieden wij professionele nazorg. Lees hier hoe u dat kunt aanvragen.


Door middel van dit formulier kunt u een inzet van een AED doorgeven. Het maakt niet uit of de AED daadwerkelijk is gebruikt of niet. Zodra deze uit de kast is geweest willen wij deze graag controleren. Meldingen zijn van levensbelang. Maak dus geen misbruik van deze pagina