Tien geboden

De Tien geboden na een Hartslagnu oproep

Na het halen van de doelstelling van Oisterwijk Heartsafe is de focus nu  vooral gericht op de inzetbaarheid en het vergroten van de kwaliteit van iedere inzet.

Door middel van cursussen en herhalingscursussen zijn onze vrijwilligers in staat om adequate hulp te bieden na een oproep van Hartslagnu. Het volgen van herhalingscursussen en dus het verlengen van het bijbehorende certificaat is van groot belang omdat hierdoor de continuïteit van het ‘heartsafe zijn’ van de kernen binnen de gemeente Oisterwijk behouden blijft. Meld u dus aan voor een herhalingscursus als u een uitnodiging krijgt.

Na evaluatie van iedere inzet na een Hartslagnu hebben wij een aantal kernpunten geformuleerd die van groot belang zijn en die wij “De Tien Geboden” hebben genoemd.

Deze Tien Geboden zullen ook steeds in iedere cursus aan bod komen en nader worden toegelicht en zullen als geprint exemplaar aan het einde van iedere cursus worden uitgereikt.

Lees op uw gemak deze Tien Geboden eens door, ook als u nog geen vrijwilliger bent, en druk hem eventueel af voor later gebruik. Want deze spelregels zijn deels ook voor u van toepassing indien u alleen maar omstander bent. Download en druk hier af (PDF).


De Tien geboden na een alarmering:

 1. Toets op de aangewezen kast de viercijferige code in gevolgd door V,
  wacht heel even en open de kast
 2. Neem de AED uit, sluit de kast (toets geen code in) en ga naar de opgegeven locatie
 3. Geen paniek, let op en houdt u aan de verkeersregels
 4. Parkeer niet voor de deur maar laat ruimte voor hulpdiensten
 5. Bent u nummer 1-2 of 3: start dan de reanimatie / AED procedure
 6. Arriveert u als vierde: ga dan naar buiten en regel ruimte voor hulpdiensten
 7. Stuur later arriverende vrijwilligers terug
 8. Breng de AED terug naar de kast
 9. Meldt de inzet via de website oisterwijkheartsafe.nl
 10. Heeft u behoefte aan nazorg: meld u dan via  de website aan
 • Indien u ziet dat er een ambulance ter plaatse is:
 • • Ga niet verder
  • Vraag niet of u kunt helpen
  • Blijf niet hangen