Sponsoring

Oisterwijk Heartsafe wordt mede mogelijk gemaakt door een grote groep sponsors en donateurs. Sponsoring is mogelijk in zowel financiële als materiële zin.

Hoe kunt U helpen?

• U doneert geld aan de Stichting t.b.v. de aanschaf en onderhoud van de AED’s, rekening nummer NL89 RABO 013.29.63.434

• U doneert geld aan de Stichting ten behoeve van opleiding van de vrijwilligers

• Donaties en sponsorgelden kunnen overgemaakt worden naar bankrekening
NL89 RABO 013.29.63.434

• U schaft een AED aan en stelt deze beschikbaar voor de omgeving of een nader te bepalen locatie.

• U schaft een vorstvrije buitenkast aan met transparante polycarbonaatkap, voorzien van pincode, alarm en ledverlichting, inclusief montage. Deze stelt u beschikbaar voor de omgeving of in overleg met de Stichting voor een nader te bepalen locatie.

• U schaft een AED én een vorstvrije buitenkast aan met transparante polycarbonaatkap, voorzien van pincode, alarm en ledverlichting, inclusief montage, servicepakket en montage-set. Deze stelt u beschikbaar voor de omgeving of in overleg met de Stichting voor een nader te bepalen locatie.

• U kunt natuurlijk er ook voor kiezen om een bedrag aan ons over te te maken. Periodiek, eenmalig of wat u ook wilt. Deze donaties zijn ook altijd erg welkom want hiermee kunnen wij het onderhoud aan onze systemen en de opleidingen bekostigen.

Ook interesse? Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.
Een groot aantal instanties en bedrijven hebben al bijdrage geleverd.

Niet onbelangrijk is het om te weten dat Oisterwijk Heartsafe een erkende ANBI status heeft en dat donaties en giften derhalve voor belastingaftrek in aanmerking komen.