HartslagNu werking


Hoe werkt een alarmering
Bij een melding bij 112 wordt altijd 1 ambulance naar het adres van het slachtoffer gestuurd. Wanneer is vastgesteld dat het om een mogelijke hartstilstand gaat, worden de burgerhulpverleners die zich dichtbij het slachtoffer bevinden, binnen een straal van maximaal 2.000 meter, automatisch gealarmeerd. Als vrijwilliger ontvang je een bericht op je telefoon, per app of sms. Je wordt gevraagd rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan of eerst een openbare AED op te halen en dan ter plaatse te gaan. Bij iedere melding wordt er gezocht naar de drie dichtstbijzijnde AED’s. Dit zijn de drie dichtstbijzijnde AED’s vanaf het reanimatie-adres, niet vanaf het adres van een burgerhulpverlener. Je kunt natuurlijk ook een AED meenemen bij jou dichtbij. Vraag de code van de kast op bij de beheerder van de AED of bij ons.

6 minuten…
De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die kritieke minuten de eerste hulp op.

De taak als burgerhulpverlener
Wanneer 112 wordt gebeld, stelt de meldkamer Ambulancezorg vast of het om een mogelijke hartstilstand gaat. Als dit het geval is, ontvangen de burgers die het dichtstbij het slachtoffer zijn automatisch een alarmoproep. Je gaat naar het slachtoffer toe (of haalt eerst een AED, afhankelijk van de oproep) en je start de reanimatie alvast op. Dat kan handmatig zijn of met behulp van een AED. Je reanimeert net zo lang totdat de ambulance is aangekomen en professionals het werk van je overnemen.

Wie kan burgerhulpverlener worden?
Iedereen die kan reanimeren (certificaat), kan zich bij HartslagNu aanmelden. Jij en ik. Jong en oud. Hoe meer mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter. Wanneer je wordt geregistreerd als hulpverlener bij HartslagNu, dan heb je een erkende reanimatietraining gevolgd en zorg ervoor je dat je ieder jaar een opfriscursus volgt.

Hulp verlenen wanneer jij wilt
Je verleent hulp wanneer je kunt. Zo kan het zijn dat je niet je plek acuut kan verlaten. En weet je op voorhand dat je niet oproepbaar bent of wilt zijn, dan kun je dit ook aangeven. Dit kan je in je profiel in de app of op mijnHartslagNu instellen. Zo heb je altijd zelf in de hand of je wel of niet opgeroepen wordt of naar een reanimatie gaat.

Breng de AED altijd terug naar de locatie waar je hem hebt opgehaald
Na een alarmering breng je de AED weer terug naar de AED kast. De beheerder van de AED heeft automatisch bericht ontvangen dat de AED mogelijk is gebruikt en nagekeken dient te worden. Maak altijd een melding onze website onder kopje Meldingen als je de AED hebt opgehaald en teruggebracht.

Vrijwillig alarmeringssysteem
HartslagNu is een vrijwillig systeem en je geeft alléén gehoor aan de oproep als je daartoe in staat bent. Mocht je, om welke reden dan ook, geen hulp kunnen of willen verlenen dan hoef je niet te reageren op de oproep. Je bepaalt steeds zelf of je op het moment van de oproep in staat bent om hulp te bieden. Als je gehoor geeft aan de oproep dan is het de bedoeling dat je dit in de melding aangeeft met de betreffende knop en je zo snel mogelijk naar het genoemde adres begeeft. Rechtstreeks om de reanimatie op te starten of via een AED. Als je geen gehoor geeft aan de oproep hoef je niets te doen in de App of SMS.

Een oproep per SMS ziet er ongeveer als volgt uit
De oproep om direct naar het slachtoffer te gaan bevat de volgende tekst:
2016_app1

De route naar het slachtoffer (eventueel via een AED locatie) wordt meegestuurd in de vorm van een URL (link). Met jouw smartphone kun je deze URL activeren en krijg je de route in de vorm van een kaart met hierop de route getekend (Google Maps).
2016_app2

Een oproep via de app HartslagNu ziet er als volgt uit
In het pushbericht via de app staat dezelfde informatie als in het Sms-bericht, met uitzondering van de URL (link).
Met de app kunt u direct de route naar de AED of het slachtoffer starten. Tevens komt er een metronoom beschikbaar.
Note: De metronoom komt alleen beschikbaar tijdens een noodoproep.
2016_app3

(c) HartslagNu


Wilt u de App gebruiken dan moet u aan alle 4 onderstaande voorwaarden voldoen:
1. Uw mobiele telefoon is een IPhone of Smartphone
2. U hebt altijd (24/7) uw internetverbinding ingeschakeld (via Wifi en databundel)
3. U hebt altijd (24/7) uw GPS ingeschakeld staan
4. U hebt altijd (24/7) uw Locatiebepaling ingeschakeld op uw telefoon en in de App

Voldoet u niet aan alle vier de pertinente voorwaarden dan raden wij u aan de App niet te installeren en te gebruiken. (Advies Stichting Oisterwijk Heartsafe)