Oprichting

Zo begon het
De historie van de Stichting begint in 2006 op het moment dat cardioloog en inwoner van Oisterwijk Jos Widdershoven een AED wil aanbieden aan de gemeente Oisterwijk. Met dit gebaar wil hij met zijn maatschapsleden uit het Tilburgse Twee Steden Ziekenhuis een bijdrage leveren aan het Heart Safe maken van Oisterwijk. Omdat op dat moment blijkt dat meer partijen bezig zijn met deze problematiek, worden contacten gelegd tussen de gemeente en verschillende maatschappelijke organisaties zoals de lokale EHBO-verenigingen en het Rode Kruis afdeling Oisterwijk – Haaren. Na zeer uitvoerig onderzoek en voorbereiding, waarbij dankbaar gebruik gemaakt werd van de kennis en kunde van de GHOR Midden- en West-Brabant door de werkgroep AED, is de Stichting Oisterwijk Heartsafe op 18 april 2007 een feit.

oprichting4[1]

Met de oprichting van de Stichting ‘Oisterwijk Heart Safe’ in 2007 is een start gemaakt met het project om Oisterwijk Heartsafe te maken. De stichting neemt de regierol van dit project op zich.

De start van het project lag bij het college van B&W van de gemeente Oisterwijk die, op advies van een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de plaatselijke Rode Kruis vereniging, de EHBO verenigingen uit Moergestel en Oisterwijk, de GHOR, de gemeente Oisterwijk en cardioloog Jos Widdershoven, heeft besloten om in eerste instantie de centrumgebieden van Moergestel en Oisterwijk en het recreatiegebied van Oisterwijk (omgeving Scheibaan) Heartsafe te maken. Inmiddels is dit gebeid uitgebreid tot de hele gemeente, alle drie de kernen.

Doelstelling
De Stichting had zich tot doel gesteld medio 2010 gemeente Oisterwijk geheel Heartsafe te maken: 50 volledige systemen in totaal. Met deze dekking werd er vanuit gegaan dat binnen elke 6 minuten (loopsnelheid) een AED, met daaraan gekoppeld minimaal 10 opgeleide en getrainde vrijwilligers, beschikbaar zouden zijn. De alarmering van de vrijwilligers loopt via een systeem, PAMS genaamd, dat bij de gemeenschappelijke meldkamer is ondergebracht. Bij een 112- melding waarbij wordt aangegeven dat het om hartfalen gaat, wordt met 1 druk op de knop een groot aantal vrijwilligers gealarmeerd die dicht in de buurt van het slachtoffer wonen dan wel werken, om eerste hulp te gaan bieden. Dit gebeurt naast de basale reanimatie met de inzet van een AED. Deze doelstelling werd gesteund door het bestuur van gemeente Oisterwijk. Zij steunde de stichting op verschillende manieren.

Wat is ´heartsafe’?
De definitie van “heartsafe” die de stichting hanteert sluit aan bij de landelijke richtlijnen: binnen 6 minuten dienen vrijwilligers voor reanimatie en een AED beschikbaar te zijn. Met een AED kunnen stroomstootjes worden toegediend aan een slachtoffer van hartstilstand, waardoor het hart weer normaal gaat pompen met als gevolg dat de bloedcirculatie op gang komt. Als binnen 6 minuten een AED aanwezig is én iemand die ermee kan werken, stijgt de overlevingskans van een slachtoffer van hartstilstand met 90%.

Regierol stichting
Naast stimulering van de werving en opleiding van de benodigde vrijwilligers is de stichting ook verantwoordelijk voor fondsenwerving, o.a. voor het aanschaffen en onderhouden van AED’s. Verschillende netwerken werden en worden aangesproken om het initiatief te steunen. Verdere inkomsten worden geworven uit bestaande subsidieregelingen van de betrokken partijen, benefietgala’s, donaties, promotiestands etc.

Voorbeeldfunctie
Dat het onderwerp leeft blijkt uit de vele vrijwilligers en donateurs die zich al hebben aangemeld. Zie het tabblad ‘Sponsoring’ voor meer informatie hierover. Maar daar blijft het niet bij. Veel gemeenten namen een voorbeeld aan Oisterwijk heartsafe om ook hun gemeente ´Heartsafe´ te maken.