AED

Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren. De volledige naam van een AED is Automatische Externe Defibrillator.

Werking AED
Het apparaat bevat 2 elektroden (pads) die op de ontblote borstkas van het slachtoffer geplakt moeten worden. Een AED analyseert het hartritme zodra de elektroden aangesloten zijn. Daarna geeft het apparaat gesproken opdrachten aan de hulpverlener. Het apparaat vertelt precies wat hij moet doen, namelijk:
• óf doorgaan met reanimeren
• óf een elektrische schok toedienen

Belangrijk om te weten:
• De AED geeft alleen een schok als dat nodig is. Het is niet mogelijk een schok toe te dienen aan iemand die geen hartstilstand heeft of als het hartritme weer hersteld is
• Bij iets minder dan de helft van de slachtoffers buiten het ziekenhuis is kamerfibrilleren de oorzaak van de hartstilstand. Alleen bij deze groep patiënten is defibrillatie mogelijk én noodzakelijk. Zij hebben een zogenaamd schokbaar ritme. Bij andere oorzaken van een hartstilstand is defibrillatie niet mogelijk en is de kans op overleven klein.

Welke AED’s
Bij de start van het project Oisterwijk Heartsafe is gekozen voor de volautomatische AED ‘Cardiac Science G3’ als standaard AED. Dit in combinatie met een verwarmde en met pincode beveiligde AED-kast.

Cardiac Science G3kast_type_1Bsoh_aivia_aedkast_2


De onderstaande AED’s kunt u ook aantreffen bij een alarmering
Links: Philips Headstart, half-automaat
Midden: Lifepak vol-automaat
Rechts: Primedic Heartsave, half-automaat
Onder:  De nieuwste Cardiac Science, type G5, onze nieuwe standaard

soh_philips-heartstart-aed-hs1soh_Lifepak-aedsoh_primedic_heartsavecardiacscienceG5_2016_small


Diefstal AED’s
Het ophangen van een AED op een openbare plaats brengt een risico met zich mee, want het komt voor dat dieven met de AED aan de haal gaan. Moreel gezien is dat uiteraard een zeer laffe daad! Gelukkig komt diefstal van een AED veel minder vaak voor dan men wel denkt: Van de 30.000 à 40.000 geplaatste AED’s worden er jaarlijks minder dan 10 als gestolen geregistreerd.

diefpict

Wat kunt u met een gestolen AED?
Het is voorgekomen dat AED’s tegen opmerkelijk lage prijzen worden aangeboden op Marktplaats. Gaat u dan vooral na of het hier een gestolen AED betreft! Deze AED’s zijn namelijk niet interessant om aan te schaffen: Naast het feit dat heling strafbaar is, zit er geen garantie meer op het apparaat, en komen deze AED’s ook niet meer in aanmerking voor eventuele toekomstige software upgrades. Hierdoor zijn ze al na korte tijd niet meer inzetbaar of betrouwbaar. Bron: www.gestolenaed.nl