Apparatuur

Algemeen
Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een AED van levensbelang. Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren. De volledige naam van een AED is Automatische Externe Defibrillator. Vaak wordt het woord hartstilstand gebruikt terwijl het eigenlijk kamerfibrilleren is. Dit is een ernstige ritmestoornis. Bij kamerfibrilleren worden de hartkamers snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Bij een hartritmestoornis waarbij defibrillatie zinvol is, wordt een elektrische schok gegeven. Deze schok is een soort ‘reset’ van het hart. Na de schok zijn alle hartspiercellen als het ware weer gelijk geschakeld en moet het hart weer gewoon gaan pompen. (Bron: Hartstichting)

In combinatie met een snelle alarmering van 112, HartslagNu en snelle reanimatie kunnen er levens gered worden. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen. Je herkent een AED aan het beeldmerk hieronder.


AEDLogo