Naslagwerk beschikbaar

Tijdens de cursusavonden kwam vaak de vraag voorbij of er geen naslagwerk beschikbaar was zodat de vrijwilligers het geleerde nog eens konden nalezen.Omdat de zogenaamde NRR-regels (Nederlandse Reanimatie Raad) om de vijf jaar wijzigen hadden wij gewacht op de nieuwste editie, die van 2015. Sinds enkele weken is dit superhandige naslagwerkje beschikbaar. Tijdens onze cursusavonden bieden wij de mogelijkheid om tegen de laagdrempelige prijs (€ 5,-, kostprijs) een exemplaar mee naar huis te nemen. De regels blijven vijf jaar geldig zodat het een zinvolle aanschaf is. Om logistieke redenen is het alleen mogelijk de brochure tijdens een cursusavond aan te schaffen.