Nieuwe AED locatie in Oisterwijk

BvdK24004_small
Op zaterdag 24 oktober 2015 heeft Oisterwijk Heartsafe een nieuwe AED locatie in gebruik genomen. Door onder meer de uitbreiding van de wijk Pannenschuur met de nieuwe wijk ‘Pannenschuur Buiten’ was het nodig, teneinde de dekking optimaal te houden, de AED van de locatie Dieze 75 te verplaatsen naar de Bim van der Kleistraat 24. Woont u in deze wijk of de directe omgeving dan nodigen wij u uit om een gratis cursus Reanimatie en AED te volgen. Kijk op onze website www.oisterwijkheartsafe.nl en dan doorklikken naar Vrijwilligers.
Op de foto leggen Berrie en Henk van de Technische Commissie de laatste hand aan de installatie van de nieuwe AED.