70-plussers weer opgeroepen


28 mei 2021
Vanaf nu worden alle mensen van 70 jaar en ouder weer door ons gealarmeerd bij een hartstilstand in de buurt. Eerder werden zij uitgesloten van reanimatiemeldingen in verband met het risico op een ziekenhuisopname, ernstige complicaties en zelfs overlijden door het coronavirus.

Nu deze groep mensen bijna volledig is gevaccineerd, behoren zij in principe niet meer tot een risicogroep. Mits zij vallen in een van de andere risicogroepen die door het RIVM zijn gedefinieerd. Dan is het advies niet te reageren op een reanimatiemelding. Dit geldt ook wanneer je samenwoont met iemand die tot een risicogroep behoort.

Verder geldt voor alle reanimaties nog steeds de aangepaste covid-19 richtlijn. Dit betekent:

  • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
  • Dek de mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
  • Geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
  • Sluit de AED aan zodra deze beschikbaar is.

En draag tijdens de reanimatie een mondkapje!

Bron: HartslagNu