Herhalingscursussen


In eerdere berichten hebben wij aangegeven dat de einddata van de reanimatie-certificaten allemaal zijn doorgeschoven naar 2021. De herinneringen die door HartslagNu aan de vrijwillige burgerhulpverleners worden gestuurd die vermelden dat mensen met een verlopen certificaat niet meer worden opgeroepen en uit het systeem zullen worden verwijderd.
Afgelopen dinsdag hebben wij in de landelijke klankbordgroep, waar wij zitting in hebben, afgesproken dat de certificaten voorlopig nog geldig blijven en dat er geen opschoning gaat plaatsvinden. Het is voor ons namelijk nog niet mogelijk om op een corona-proef manier de regels van de Nederlandse Reanimatie Raad en de RIVM/Overheid in de cursussen te verwerken. Zodra er weer mogelijkheden zijn om herhalingstrainingen te organiseren zullen wij dit direct aan u melden.