De alarmeringsstraal wijzigt, wat houdt dit in?

HartslagNu logo december 2019 AANG
In samenwerking met de Universiteit van Twente is HartslagNu bezig om de huidige alarmeringssystematiek te optimaliseren. Hieronder lees je de wijzigingen.
HartslagNu verwacht dat dit in het eerste kwartaal van 2020 wordt doorgevoerd.
Van één naar drie variabele alarmeringsstralen

Hierbij wordt gekeken naar:
Het aantal burgerhulpverleners in een gebied (bijvoorbeeld 100)
Het aantal AED’s in een gebied (bijvoorbeeld 2 of 3)
Een maximale straal van alarmeren (bijvoorbeeld 2 km)

Deze wijze van alarmeren zorgt ervoor dat in een buitengebied in een grotere straal mensen en AED’s worden gealarmeerd en in een stad in een kleinere straal.

Bron: HartslagNu.nl