Wist u dat…..

  • wij op dit moment ruim 470 vrijwilligers hebben?
  • wij ruim 50 AED’s beheren in Oisterwijk?
  • er 6.000–8.000 keer p/jaar iemand met een hartstilstand wordt gereanimeerd?
  • dit 34-48 reanimaties per 100.000 inwoners is?  (Landelijke cijfers)
  • tweederde een man betreft?
  • de meeste reanimaties buiten het ziekenhuis thuis plaatsvinden?
  • 20 jaar geleden slechts 9% overleefde?
  • dat percentage nu 20 tot 24% is?
  • dit zo fors gestegen is door de 24/7 beschikbare AED’s?