Annulering cursussen

Er kan twijfel ontstaan over het wel of niet volgen van een reanimatietraining waarbij er wordt geoefend in het geven van beademing. Het beademen vormt een essentieel onderdeel van een reanimatie; zonder dit te oefenen mogen wij ook geen certificaat uitreiken. Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt indien u met meerdere personen tijdens de cursus op dezelfde pop het beademen oefent. Daarom hebben wij besloten de reanimatiecursussen op woensdag 18 maart, 24 maart en 1 april 2020, waarvoor personen zich hadden aangemeld, niet door te laten gaan. Wij houden deze mensen via de mail op de hoogte over een alternatieve cursusdatum later dit jaar maar dit is natuurlijk mede afhankelijk van hoe een en ander rond het virus zich ontwikkelt.
Voor actuele informatie zie de website van het RIVM.