Hart4All nazorg

bandje-kleiner

Oisterwijk Heartsafe omarmt het project Hart4All. Een veel gehoorde vraag tijdens onze herhalingscursussen is: Hoe je kun weten, als je gereanimeerd hebt, hoe het met het slachtoffer gaat. Maar door strenge privacy regels kunnen wij daar geen antwoord op geven. Eenvoudigweg omdat wij daar als organisatie ook geen inzicht in hebben. Vandaar dat wij positief staan tegenover het initiatief Hart4All.

De ambulance rijdt weg en dan….
Bij veel ongelukken weten EHBO’ers en burgerhulpverleners levens te redden door snel in te grijpen of te reanimeren. Al snel is er een ambulance ter plaatse. De professionele hulpverlening neemt het over en vervoert de patiënt naar het ziekenhuis. De EHBO’er of burgerhulpverlener blijft alleen achter, zonder te weten wat de afloop is. Hart4ALL is een initiatief waarbij burgerhulpverleners in contact kunnen komen met
de patiënt of nabestaanden. Mensen met elkaar verbinden en bij elkaar betrokken te laten zijn en blijven. Dat is waar Hart4ALL voor staat.

Hoe werkt Hart4ALL
Via Hart4ALL krijgen burgerhulpverleners antwoord op de vragen waar zij nu mee rond blijven lopen. Hoe gaat het met de patiënt? Heeft de patiënt het gered? Ambulances beschikken over een Hart4ALL-pakket, waarin 5 clickbandjes zitten met daarop een unieke code. Bij een reanimatie krijgt de patiënt zo’n clickbandje om pols of enkel geslagen en de overige bandjes worden uitgereikt aan de burgerhulpverlener(s). Andere bandjes komen onder andere terecht bij (familie van) de patiënt. Met de code op het bandje kunnen de burgerhulpverlener(s) en de patiënt of familie zich aanmelden. Als zij aangeven contact te willen, maakt Hart4ALL een match. De privacy gegevens van zowel patiënt als burgerhulpverlener blijven altijd gewaarborgd.

Neem een kijkje op de website van Hart4all.